Sut Işlem Maliyeti

Görevleri


1.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin işlem maliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, 

2. Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta ve hastalık düzeyinde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak,

3. Maliyet analizine yönelik yöntem belirlemek,

4. Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet etkinlik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak,

5. MEDULA işlem frekans ve tutarlarını yapılacak olan çalışmalar için işlemek ve hazır bulundurmak,

6. Maliyet analizi çalışmalarına esas olmak üzere MKYS üzerinde Maliyet Sorgu Ekranı Modülünü geliştirmek için çözümleme yapmak,

7. Maliyet analizi çalışmalarına esas olmak üzere İş Zekası üzerinden Genel Üretim Gideri Takip Modülünü geliştirmek için çözümleme yapmak,

8. Yapılan maliyet çalışmalarından bilimsel yayınlar oluşturmak,

9. Kurumumuza bağlı diğer daire başkanlıklarıyla ve kurum dışı paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. Görev alanlarımızla ilgili destek sağlamak,

10. Daire başkanınca verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.