Mali Analiz

Görevleri

1. Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarına ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane ortalamalarına göre karşılaştırmalarını yapmak,

2. Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının güncel mali durumu hakkında Kurum üst yönetimine aylık olarak periyodik rapor sunmak,

3. Birlik ve bağlı sağlık kuruluşlarının hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini benzer özellikteki diğer kuruluşlarla yıl sonunda karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve Finansal Analiz Yıllık Raporunu hazırlamak,

4.Daire Başkanınca verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.