Faturalandırma Algoritmaları

Faturalandırma ve muhasebeleştirmeye yönelik algoritmalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Hazırlanmasına ihtiyaç duyduğunuz veya düzenlemesi gerektiğini düşündüğünüz faturalandırma algoritmalarını lütfen tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr adresimize bildiriniz.

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.

İletişim               Alper KURU           0 312 705 13 95

 1. Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastaların Yara Bakım Hizmetleri Algoritması (Revize) 20.07.2017 İndir

  İskan Edilen Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Algoritması 09.12.2016 İndir

  İnsan Ticareti Mağdurları Algoritması-Revize 05.10.2016 İndir

  Askeralma İşlemlerinde (Yükümlülerin) Sağlık Raporu Algoritması 20.09.2016 İndir

  Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Ulaşım Araçların Giderleri Algoritması 01.09.2016 İndir

  Sağlık Raporlarına İtiraz ve Hakem Hastane Seçimi İçin Hazırlanan Algoritma 17.08.2016 İndir

  Terörden Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderlerinin Faturalandırması Algoritması 10.08.2016 İndir

  Adli Makamlarca Gönderilen Otopsi İşlemlerinin Faturalandırılması Algoritması Revize 01.08.2016 İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Başvuranlar-Revize 01.04.2016 İndir

  Sporcu Sağlık Raporları-Revize 22.02.2016 İndir

  Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilere Sunulan Sağlık Hizmetleri Algoritması (Üniversite ve Özel Hastaneye Sevk Edilenler Dahil) (Revize) 06.11.2015 İndir

  Irak Uyruklu Yabancı Hastalar Algoritması (Revize ) 27.10.2015 İndir

  Diş İmplantı Uygulaması Algoritması 11.09.2015 İndir

  Genel Anestezi Altında Gerçekleştirilen Diş Tedavilerinin Faturalandırılmasına Yönelik Algoritma 07.09.2015 İndir

  Antineoplastik İlaçların Temini, Stok İşlemleri ve Faturalandırılmasına Yönelik Algoritma 10.08.2015 İndir

  Sağlık Taramaları Algoritması-Revize 18.06.2015 İndir

  TİKA Tarafından Getirilen Uluslararası Hastalar Algoritması- Revize 22.05.2015 İndir

  Nikah İşlemleri İçin Gerekli Olan Sağlık Raporu Algoritması 12.05.2015 İndir

  Kurum İle Protokolü Bulunan Banka Sandiği Vakfı Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişiler Revize 28.04.2015 İndir

  MEDULA-HASTANE/YUPASS Sisteminde Provizyon İşlemi-Revize 03.04.2015 İndir

  Trafik Kazaları Algoritması-Revize 03.04.2015 İndir

  Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara sunulan sağlık hizmetleri algoritması 02.04.2015 İndir

  Nato Bünyesinde Ülkemiz Sınırları İçerisinde Görevli Yabancı Askerler-Revize 05.02.2015 İndir

  Ücretli T.C. Vatandaşı Hasta Alacak Takibi-Revize 05.02.2015 İndir

  Türk Soylu Yabancılar-Çok Vatandaşlığı Bulunanlar (Çifte Vatandaş)-Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybedenler (Mavi Kartlılar)-Revize 05.02.2015 İndir

  Ambulans ve Hasta Nakil Hizmetleri Algoritması-Revize 04.02.2015 İndir

  Adli Makamlar Tarafından Gönderilenler-Revize 04.02.2015 İndir

  Öğrenci Sağlık Kurulu Raporu İçin Başvuranlar-Revize 04.02.2015 İndir

  Acil Servise Başvuran T.C. Vatandaşı Hastalar-Revize 04.02.2015 İndir

  Acil Serviste Yeşil Alan Uygulaması-Revize 04.02.2015 İndir

  Askeri Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları-Revize 04.02.2015 İndir

  3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta)-Revize 04.02.2015 İndir

  3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta) Tedavi Gideri Ödenek Talebi-Revize 04.02.2015 İndir

  3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta) Ulaşım ve Konaklama Giderleri Ödenek Talebi-Revize 04.02.2015 İndir

  Ücretli Yabancı Hasta Alacak Takibi-Revize 04.02.2015 İndir

  Sağlık ve Tıp Alanında İkili İşbirliği Anlaşmaları Kapsamındaki Uluslararası Hastaların Tedavi Giderleri-Revize 04.02.2015 İndir

  Acil Servise Başvuran Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Hastalar (Yeşil Alan Dahil)-Revize 04.02.2015 İndir

  Acil Servise Başvuran Er ve Erbaşlar (Yeşil Alan Dahil)-Revize 04.02.2015 İndir

  Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumlarına Alınacak Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları-Revize 01.02.2015 İndir

  Yabancı Uyruklu Öğrenciler-Revize 29.01.2015 İndir

  Oturma İzni Bulunan Uluslararası Hastalar-Revize 28.01.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Muhasebe Kaydı İşlemleri 26.01.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı (İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri) 26.01.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı 26.01.2015 İndir

  Acil Servise Başvuran Mülteci / Sığınmacı Başvuru Sahibi - Vatansız (Yeşil Alan Dahil) - Revize 22.01.2015 İndir

  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Tarafından Gönderilenler (Tutuklu ve Hükümlüler)-Revize 22.01.2015 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Başvuran Hastalar-Revize 22.01.2015 İndir

  Birlikler Arası Veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları İndir