Bakanlar Kurulu Kararı

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2017/10063 ( 06.05.2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 2017/ 9901 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ( 24.02.2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2016/9282( 15.10.2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2016/8983 ( 28.06.2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2016/8505 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (21.02.2016 tarihli ve 8505 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2015/8326 ( 09.01.2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2015/8300 ( 17.12.2015 Tarihli ve 29565 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( 01.10.2015 Tarihli ve 29489 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 2015 / 7752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ( 10.07.2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (20.02.2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (19.02.2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2014/6836 Karar Sayılı Sigarayı Bırakma Tedavisi Alan Hastaların Tedavi Masraflarından Muafiyetleri Hakkında (16.10.2014 Tarihli 29147 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2014/6012 Karar Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespiti Hakkında (08.03.2014 Tarihli ve 28935 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2014/5797 Karar Sayılı Kamu İdaresindeki Yükseköğretim Kurumlarına Ait Sağlık Hizmeti Sunucularında Öğretim Üyeleri Tarafından Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetleri İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Belirlenmiş Sağlık Hİzmetleri Bedellerine Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar (17.01.2014 Tarihli 28885 Sayılı Resmi Gazete) Aç İndir İndir

  2013/4762 Karar Sayılı 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar (31.05.2013 Tarihli ve 28663 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2013/4397 Karar Sayılı Kornea Nakli Bedeli Muafiyeti Hakkında (17.03.2013 Tarihli 28590 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2012/2688 Karar Sayılı Sağlık Bakanlığı İle Geri Ödeme Kurumları Arasındaki Mutabakat Dahilinde Muaf Olanlar Hakkında (24.01.2012 Tarihli 28183 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2011/1333 Karar Sayılı Sigarayı Bırakma Tedavisi Alan Hastaların Tedavi Masraflarından Muafiyetleri Hakkında (13.02.2011 Tarihli 27845 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2010/948 Karar Sayılı Kanserli Hastaların Ağrı Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Masraflarının Muafiyetleri Hakkında (2.11.2010 Tarihli 27747 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2010/725 Karar Sayılı Veremli Hasta ve Temaslılarının Tedavisinde Kullanılan İlaçların Masraflarının Muafiyetleri Hakkında (05.08.2010 Tarihli 27663 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2010/592 Karar Sayılı Üniversite Hastanelerine Ait Ambulansların Otoyol ve Boğaz Köprülerinden Geçiş Muafiyetleri Hakkında (27.07.2010 Tarihli 27654 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2009/15758 Karar Sayılı Vesilikozis Hastalığının Tedavi Bedelleri Muafiyeti Hakkında (29.01.2010 Tarihli 27477 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2007/12436 Karar Sayılı Son Yoklama Erlerinin Sağlık ve Verem Savaş Muayene Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (29.07.2007 Tarihli 26597 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2006/9970 Karar Sayılı Sosyal Güvenceleri Olmayan Verem Hastaları İle Temaslılarının Tedavi ve Korunma Hizmet Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (08.02.2006 Tarihli 26074 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2005/9250 Karar Sayılı Sosyal Güvenceleri Olmayanların Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerindeki Bazı Tetkik Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (02.09.2005 Tarihli 25924 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2005/8748 Karar Sayılı Sosyal Güvenceleri Olmayanların Acil Hastalık ve Yaralanma Hallerinde Ambulans İle Sevk Ücretlerinden Muafiyet Hakkında ( 05.05.2005 Tarihli 25806 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2005/8456 Karar Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar İle Tarımda Çalışan Kişilerin Sağlık Tesislerinde Gördükleri Tedavilerin Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (22.02.2005 Tarihli ve 25735 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2004/7295 Karar Sayılı Türkiye İş Kurumu Aracılığı İle Özründen Kaynaklanan Çalışma Gücü Kaybı Oranlarının Tespiti İçin Başvuran Kişilerin Engelli Rapor Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (15.05.2004 Tarihli 25463 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2004/7134 Karar Sayılı Tarım İşçilerinin ve İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların Sağlık Tesislerinde Gördükleri Tedavilerin Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (30.04.2004 Tarihli 25448 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2003/6565 Karar Sayılı İnsan Ticareti Mağduru Olduğu Tespit Edilen ve Sağlık Hizmeti Giderlerini Karşılayacak Durumda Olmayan Yabancı Uyruklu Hastaların Sunulan Sağlık Hizmeti Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (02.01.2004 Tarihli 25334 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2003/6254 Karar Sayılı Sağlık Bakanlığına Ait Ambulansların Otoyol ve Boğaz Köprüleri Geçiş Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (23.10.2003 Tarihli 25268 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2002/4273 Karar Sayılı Üniversite Hastaneleri İle Diğer Sağlık Kuruluşlarında Tıp Eğitimine Katkı Sağlamak Amacıyla Eğitim Vakası Olarak Tedavi Gören Hastaların Tedavi Ücretlerinden Muafiyetleri Hakkında (28.06.2002 Tarihli 24799 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2002/3654 Karar Sayılı Gaziler, Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri, Engelliler, Öğrenciler, 65 Yaşını doldurmuş Muhtaç Türk Vatandaşlarının 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinden Muaf Olması Hakkında (08.02.2002 Tarihli 24665 Sayılı Resmi Gazete) İndir