Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (31.12.2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete ile 24.12.2016 Tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete )

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (31.12.2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete ile 24.12.2016 Tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete )  Aşağıdadır.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (31.12.2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete) İndir

    31.12.2016 Tarihli Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT İndir

    Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Resmi Gazete (24.12.2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete) İndir

    Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT İndir

    Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna Ait Kararlar Hakkında İndir