Tasarruf İle İlgili Düzenlemeler

Harcamalarımızın kontrol altına alınması ve  gelirlerimizin arttırılması için tasarrufu ön planda tutarak daha etkin bir şekilde hizmet sunulması amacıyla bir araya toplanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Kurum Tasarruf Eylem Planımız hazırlanmakta olup, en kısa sürede duyurulacak ve uygulamaya alınacaktır.

Sağlık tesislerimizde görev yapan her kademedeki ve unvandaki çalışanımızın genel tasarruf tedbirlerine titizlikle riayet etmelerinin yanında, kendi görev alanlarıyla ilgili konularda da israfı engellemeye yönelik bir tutum içinde bulunmaları finansal sürdürülebilirliğimiz ve ülke ekonomimiz açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Gelecek nesillerimize daha müreffeh bir miras bırakabilmek adına göstereceğiniz gayretler için şimdiden teşekkür ederiz.

Sağlık tesislerimiz tasarruf ile ilgili iyi uygulamalarını bu link üzerinden gönderebilmektedir. TIKLAYINIZ 

Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 İçin TIKLAYINIZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) için TIKLAYINIZ

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayıları İle İlgili Düzenlemeler İçin TIKLAYINIZ

Stok Yönetimi İle İlgili Düzenlemeler İçin TIKLAYINIZ

Merkezi Satınalma Daire Başkanlığı Düzenlemeleri İçin TIKLAYINIZ

Yerli Malı Fiyat Avantajı Modülü İçin TIKLAYINIZ

KDS Enerji Takip Modülü İçin TIKLAYINIZ

Enerji Verimliliği Kurum Çalışmalarımız İçin TIKLAYINIZ

Birlik Tasarruf Eylem Birimi Görevlileri İçin TIKLAYINIZ

İletişim       Erman AYDIN     0 312 705 14 77

e-posta  tkhk.tasarruf@saglik.gov.tr

 1. Stok Tasarruf Eylem Planı Hakkında Genel Yazı 19.10.2016 İndir

  Tasarruf Eylem Planı Sunumu (Versiyon 1) 08.10.2016 İndir

  Birlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Tasarruf Eylem Birimi Kurulmasına İlişkin Genel Yazı ve Görevlendirme Tablosu İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014-2018 Stratejik Planı İndir

  Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması İndir

  Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Mali Plan 2016/2018 İndir

  Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Plan 2016-2018 İndir

  64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı 10.05.2016 İndir

  Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının Yazısı 05.05.2016 İndir

  Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığının Yerli Malı Teklif Eden İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması Konulu Genel Yazısı 25.04.2016 İndir

  Satınalma Daire Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Organizasyonlarının Temini Konulu Yazısı 30.03.2016 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının İlaç Ödemeleri Konulu Yazısı 30.09.2015 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının Etkin Kaynak Kullanımı ve Planlaması Konulu Yazısı 27.07.2015 İndir

  Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığının Yerli Malı Fiyat Avantajı Konulu Yazısı 03.06.2015 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının Bankacılık İşlemleri Konulu Yazısı 27.11.2014 İndir

  Başbakanlık Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 02.07.2013 İndir

  Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları Genelge 2013/09 01.07.2013 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının Bütçe Çağrısı Konulu Yazısı 30.11.2012 İndir

  Maliye Bakanlığının 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi Sıra No.10 31.08.2007 İndir

  Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelge 2007/13 (18.01.2007 Tarihli ve 26407 Sayılı Resmi Gazete İndir

  Sağlık Bakanlığı Tasarruf Tedbirleri Hakkında 17614 Sayılı Genelge 12.09.2003 İndir

  Başbakanlığın 2003/39 Sayılı Genelgesi 26.06.2003 İndir

  Başbakanlığın 2002/45 Sayılı Genelgesi 04.11.2002 İndir

  Başbakanlığın 1998/24 Sayılı Genelgesi 29.07.1998 İndir

  Sağlık Bakanlığı Enerji Tasarrufu Hakkında 10181 Sayılı Genelge 19.12.1997 İndir

  Başbakanlığın 1997/68 Sayılı Genelgesi 11.11.1997 İndir

  Başbakanlığın 1997/25 Sayılı Genelgesi 26.06.1997 İndir

  Başbakanlığın 1997/20 Sayılı Genelgesi 02.06.1997 İndir

  Başbakanlığın Yazısı 16.04.1997 İndir

  Başbakanlığın 1997/9 Sayılı Genelgesi 07.03.1997 İndir

  Başbakanlığın Yazısı 13.01.1997 İndir