Vakıf Protokolleri

506 Sayılı Kanunun Geçici 20’ nci maddesi kapsamında kurulmuş ve aynı Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller aşağıdadır.

Hastanelerimize ait Banka IBAN numarasının bulunduğu güncel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sağlık Tesislerimiz Fatura Birim Sorumlularının yer aldığı güncel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kurumumuza Bağlı Sağlık Tesislerinin Kurumsal E-Posta Adresleri listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

İletişim   Betül CİVELEK    0 312 705 13 84

 1. Kurumumuz ile Milli Reasürans T.A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol 02.06.2017 İndir

  Kurumumuz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol 10.04.2017 İndir

  Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı İle Kurumumuz Arasında İmzalanan Protokol 09.02.2017 İndir

  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında İmzalanan Protokol 24.10.2016 İndir

  Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında İmzalanan Protokol 20.06.2016 İndir

  T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Düzenlenen Protokol (Revize) 15.06.2016 İndir

  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ile Kurumumuz Arasında İmzalanan Protokol (Revize ) 13.06.2016 İndir

  Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol 13.06.2016 İndir

  Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı İle Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi 31.12.2015 İndir

  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi 12.11.2015 İndir

  Türkiye Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol 03.08.2015 İndir

  Şeker Sigorta AŞ Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı Kimlik Kartı 17.12.2014 İndir

  Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı ile Protokol 31.07.2014 İndir

  TOBB Vakfı Protokolü 26.12.1991 İndir

  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) 08.01.2015 (Mülga 24.10.2016 Tarihli Protokol İle) İndir

  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Ek Protokolü 31.07.2014 (Mülga 24.10.2016 Tarihli Protokol İle) İndir

  Türkiye Halk Bankası A.Ş.Emekli Sandığı Vakfı Protokolü 26.11.2012 (Mülga 24.10.2016 Tarihli Protokol İle) İndir

  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı İle Protokol 09.10.2013 (Mülga 07.04.2016 tarihli Protokol İle) İndir

  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Ek Protokolü 31.07.2014 (Mülga 07.04.2016 tarihli Protokol İle) İndir

  T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Protokol (Değişiklikler Eklenmiş Son Hali) 08.01.2015 (Mülga 15.06.2016 tarihli protokol ile) İndir

  T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Ek Protokolü 31.07.2014 (Mülga 15.06.2016 tarihli protokol İle) İndir

  T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Protokolü 27.08.2012 (Mülga 15.06.2016 tarihli protokol ile) İndir