Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (09.09.2017 Tarihli ve 30175 Sayılı Resmi Gazete )
  • Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelere Ilişkin Değerlendirmeler
  • 2016 Yılı Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Analizi
  • 2016 Yılı Laboratuvar Hizmetleri Analizi
  • Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirmesi
  • Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirme Toplantısı
  • Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Hakkında
  • Kurumumuz ile Milli Reasürans T.A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol Hakkında
  • Isparta Şehir Hastanesi ve Antalya Genel Sekreterliği Hizmet Binası Ziyareti
  • Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirmesi
  • Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında
  • Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
  • İlave Ücret Alınmaması Hakkında
  • 2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi
  • Terör Nedeniyle Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri Hakkında
  • Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri
  • Suriyeli Misafirlerimiz
  • Faturalandırma Algoritmaları
  • Fatura İnceleme Komisyonu Kurulması
  • Yazışmalar Takip
  • Vakıf Protokolleri
  • Özele Hizmet Satışı
  • Eğitim Faaliyetlerimiz
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Sağlık Hizmetleri Güncel Fiyat Tarifeleri
  • Iyi Uygulama Örnekleri

  Finansal Analiz Daire Başkanlığı

  Fiyat Tarifeleri

  Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifeleri

  Özele Hizmet Satışı

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı

  Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri

  Kurumumuz Tarafından Yapılan Yürürlükteki Hizmet Protokolleri

  Vakıf Protokolleri

  Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları İle Yapılan Protokoller

  Faturalandırma Algoritmaları

  Faturalandırma ve Muhasebeleştirme Algoritmaları

  Faturalandırılamayan Işlemler

  Faturalandırılamayan İşlemler ve Nazım Hesaplardaki Doğu Kayıtlarının Hastanelere Katkısı

  Hatalı Faturalandırma Konulu Yazılar

  Hatalı Faturalandırma Konulu Duyuru ve Yazılarımız

  Sut Revize Talepleri

  SUT Revize Taleplerinize Rehberlik Amacıyla Hazırlanmıştır.

  E-Hastane Kullanım Klavuzları

  e-Hastane Kullanım Kılavuzları (MEDULA)

  Sağlık Haftaları ve Tedarik

  Sağlık Haftaları Nedeniyle Tıbbi Malzeme Tedariğine İlişkin Düzenlemeler

  Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri

  Tıbbi Malzeme Eşleştirmelerine Yönelik SGK Duyuruları

  Titubb Güncellemeleri

  Geçerlilik Süreleri Dolan Belgeler İle İlgili TİTUBB Güncellemelerinde İdarelerin Yapacağı İşlemler

  Suriyeli Misafirlerimiz

  Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılara Sunulan Sağlık Hizmetleri

  Tamamlayıcı Destekleyici Sigorta

  Tamamlayıcı ve Destekleyici Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Dökümanlar

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili genel yazılar ve düzenlemeler

  Hastane Birleştirme ve Ayrıştırma

  Hastanelerin Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Durum Değerlendirmeleri

  Sıkça Sorulan Sorular

  tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize ulaşan sorularınız ve cevapları

  Ek Ödeme Hazine Hissesi Payı

  Ek Ödeme Hazine Hissesi Payı Oranının Düşürülmesine Yönelik Düzenlemeler

  Finansal Analiz Sunum Formatı

  Birlik Finansal Analiz Değerlendirmesi Yapılırken Kullanılan Sunum Formatı

  Finansal Raporlar

  Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Finansal Raporlar

  Sut Işlem Maliyeti Hesaplama

  Maliyet Analizi Çalışmalarında Uygulanacak Rehber

  Yürütülen Faaliyetler

  Daire Başkanlığımızca Halen Yürütülmekte Olan Faaliyetler

  Yazışmalar Takip

  Daire Başkanlığımız Konu Alanındaki Yazışmalarınızı Buradan Takip Edebilirsiniz

  Eğitim Faaliyetlerimiz

  Daire Başkanlığımızca Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmektedir.

  Seminer ve Konferans Sunumları

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanıyla İlgili Eğitim Sunumları

  Muhasebe Ders Sunumları

  Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitim Sunumları

  Birlik ve Tesis Görevlilerimiz

  Daire Başkanlığımız İle Koordinasyonu Sağlayan Kurum, Birlik ve Sağlık Tesisi Görevlileri

  Iyi Uygulama Örnekleri

  Finansal Analiz ve Maliyet Konularıyla İlgili Yapılan İyi Uygulamalar

  Faaliyetlerimiz

  • Resmi Gazete
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı
  • Kaynak Yayınlar
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
  • EKAP
  • ULAKBİM
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
  • Döner Sermaye ve Bütçe Uygulamaları
  • İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Sağlık Bölge Haritaları
  • Sağlık Bakanlığı İnteraktif Harita Uygulaması
  • Sağlık İstatistikleri
  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.