Acil Servis Nöbet Hizmetleri

   Acil sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde sunumu, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde uygulanabilmesi ve uygulamada karşılaşılan bazı tartışmalı durumların açıklığa kavuşturulması maksadıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında fayda görülmüştür:

  1. Acil Servis Nöbet Hizmetleri pdf İndir

    Acil Servis Nöbet Hizmetleri Word İndir