08.12.2016 İhtiyaç Tespit Komisyonu

Kamu Özel Ortaklığı ile yakın zaman içerisinde açılması planlanan Yozgat Entegre Sağlık Kampüsü, Kamu Özel Ortaklığı sözleşme EK:13 hükümleri gereği tüm tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyaçlarıyla birlikte planlandığından, Yozgat Entegre Sağlık Kampüsü’ne taşınacak Yozgat Devlet Hastanesi ile Yozgat Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin demirbaş envanterine kayıtlı belirtilen tıbbi cihaz ve demirbaşlarının; anılan ilde atıl kapasite oluşturmaması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli kullanılması adına, başta Yozgat olmak üzere Kurumumuz tarafından belirlenen Yozgat iline yakın 5 ilde (Tokat, Samsun, Ordu, Amasya, Sivas) yer alan sağlık tesislerinin ihtiyaçlarına binaen, İhtiyaç Tespit Komisyonumuz tarafından Yozgat ili başta olmak üzere, bahse konu yakın  5 (sekiz) il için 08.12.2016 Perşembe günü  saat: 14:00 -17:00 saatleri arasında Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda planlama toplantısı gerçekleştirilmiştir.