2017 yılı Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Talep Sistemi-Süre Uzatımı

ÖNEMLİ!!!

Tıbbi Cihaz Talep Sistemi Süre Uzatımı

Kurumumuzca, 2017 yılı merkezi alım kapsamında yapılacak çalışmalarda, kaynakların verimli kullanılarak sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için; Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerinin merkezi izne tabi tutulan 32 (otuz iki)  kalem 47 (kırk yedi) tip tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesinde yer alan ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla 21.11.2016 tarih ile 30.11.2016 tarihleri arasında Tıbbi Cihaz Talep Sistemi veri girişlerine açık olacağı tüm Genel Sekreterliklere bildirilmişti.

Talep ekranına giriş yapılırken, 16.11.2016 tarih ve 2591 sayılı yazımız ile dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmişti.

Bu kapsamda, Genel Sekreterliklerimizden gelen yoğun talep ve veri girişlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı mağduriyet yaşanmaması adına Tıbbi Cihaz Talep Sistemine talep girişi, veri düzeltme ve dosya ekleme vb. iş ve işlemlerin gözden geçirilmesi adına 05.12.2016 tarih 17.30’a kadar süre uzatılmıştır.