18.11.2016 İhtiyaç Tespit Komisyonu

Kamu Özel Ortaklığı ile açılması planlanan ve yapımı devam eden Mersin Entegre Sağlık Kampüsü, Kamu Özel Ortaklığı sözleşme EK:13 hükümleri gereği tüm tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyaçlarıyla birlikte planlandığından, taşınacak Mersin Devlet Hastanesi ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin demirbaş envanterine kayıtlı belirtilen tıbbi cihaz ve demirbaşlarının; bulunan ilde atıl kapasite oluşturmaması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli kullanılması adına, öncelikle Mersin Merkez olmak kaydıyla, Kurumumuz tarafından belirlenen Mersin iline yakın 8 (sekiz) ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa) yer alan sağlık tesislerinin ihtiyaçlarına binaen, İhtiyaç Tespit Komisyonumuz tarafından Mersin ili başta olmak üzere, bahse konu yakın  8 (sekiz) il için planlama toplantısı gerçekleştirilmiştir.