Ödenek Planlama Birimi                          

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

  • Mevcut ve yeni hizmete açılacak sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarına ilişkin ödenek talep değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Hizmete açılacak ilk, ek ve yeni binaların ilgili Genel Sekreterlik ve sağlık tesisi yöneticilerinin katılımıyla Kurumumuz nezdinde “Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantılarını”organize etmek ve sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması adına ödenek planlaması yapmak,
  • Mevcut ve yeni sağlık tesislerinin, hizmet sunumu açısından uygun görülen tıbbi cihaz teminlerine yönelik yapılan ödenek planlamasının taahhüt edilmesi veya taahhüt değişikliklerinin Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bildirilmesi ayrıca, konuya ilişkin ilgili Genel Sekreterliğin bilgilendirilmesi hususunda gerekli yazışmaları yerine getirmek,
  • Mevcut ve yeni sağlık tesislerine planlanan tıbbi cihaz ve donanımların temini ile ilgili takip iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgilerin takibi ve sağlık tesislerinden gelen ödenek taleplerinin merkezi alım planlama birimine bildirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
  • Planlaması yapılan ödenek taahhütlerinin mali yıl içinde kullanılmaması durumunda ihtiyaç gerekliliğinin ortak kalktığı öngörülerek, ödenek tenkisi iş ve işlemlerinin yapılması adına Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bildirilmesi.
  • Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma, iş ve işlemleri yerine getirmek.