Koordinasyon Birimi

                                                    

 BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

  • Daire Başkanlığına bağlı tüm birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Daire Başkanlığına gelen tüm evrakları kayıt altına alarak, evrakların içeriğine göre birimlere havalesini sağlamak,
  • Diğer Daire Başkanlıkları ile ilgili koordinasyon ve yazışma iş ve işlemlerini yapmak,
  • Daire Başkanlığının haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve düzenlemek, iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
  • SABİM, BİMER, SBNET ile Bilgi Edinme Biriminden gelen iş ve işlemlerini yerine getirmek,
  • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin mesai takip, iş ve işlemleri yürütmek.