2016-2017 Yılı Tıbbi Cihaz Merkezi Alım-İzni

          Kurumumuzca, , kaynakların verimli kullanılarak sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için; hizmete açılması planlanan yeni bina, ek bina ve mevcut kurumların tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 2016 yılı merkezi izne tabii olan 70 (yetmiş) kalem tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesi 2017 yılı merkezi alım kapsamında yapılacak çalışmalar esas alınarak 32 (otuz iki)  kalem 47 (kırk yedi) tip olarak güncellenmiştir.

         Yazımız tarihi (05.09.2016) itibari ile, Genel Sekreterliklerin/Sağlık Tesislerinin ekli listede yer alan 32 (otuz iki)  kalem tıbbi cihaz ihtiyaçlarına yönelik temini için " Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu " ve Ek-1" düzenlenerek Kurumumuza iletilmesi ile birlikte izin/onay verilmesi hususunda gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

  1. 2016 ve 2017 Yılı Merkezi İzin Alım Planı Dağıtımlı Üst Yazı İndir

    EK-1 32 Kalem İndir

    EK-2 14 Kalem İndir