14.04.2016 tarihinde Yatırımların Donanım Planlama Toplantıları Yapıldı

Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 2016 yılında il veya ilçe merkezlerinde yeni hizmete açılması planlanan yeni bina ve ek binası olan sağlık tesislerinin belirlenen tarihlerde hizmete açılabilmeleri, inşaat sürecinin takibi ve geçici kabulün yapılması akabinde hizmete girebilmesi için donanım ihtiyaçlarının bu aşamada tamamlanmış olması gerektiğinden, 14.04.2016 tarihinde 4 ilden 4 sağlık tesisinin yöneticileri ile yeni hizmete açılması planlanan yeni bina ve ek binası olan sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanım planlama toplantıları yapılmıştır.
Toplantılardan bazı kareler...