2016 Yılı Merkezi Alım İzni-Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu

Kurumumuzca bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz taleplerinin ve planlamasının sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi, mükerrer alımlara sebebiyet verilmemesi adına, gerekli iznin Kurumumuzdan alınması, gelen taleplerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla   " Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu " ile birlikte " Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu Ek-1" hazırlanmış olup taleplerinizin bu kapsamda yapılması önem arz etmektedir.

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu ve EK-1 Formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Not:Mevcut demirbaş tıbbi cihaz sayısı 1'den fazla olduğunda EK-1 Formuda doldurulacaktır.

  1. 2016 Yılı Tıbbi Cihaz Alım İzni Üst Yazısı İndir

    Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu İndir

    Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu-EK-1 İndir