Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
2016 Yılı Merkezi Alım İzni

Tıbbi Cihaz Talep Sistemi üzerinden alınan talepler doğrultusunda tarafımızca yapılan değerlendirmeler (cihaz maliyeti, fayda maliyet analizi, ihtiyacın gerekliliği, satın alma ve teslim sonrası süreçlerde yaşanan sıkıntılar vb.) neticesinde, ekte sunulan tıbbi cihaz listesinde ki bir kısım cihaz 2016 yılı merkezi alım kapsamına alınmış ve planlama çalışmaları devam etmektedir. Cihaza olan ihtiyaç gerekliliğinin tek bir elden, sistemli ve hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi, sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımının sağlanabilmesi, offset (yerli üretim) kapsamında alınması planlanan cihazlara teşvikin artırılması konusunda çalışmaların devam etmesi, açılması planlanan şehir hastanelerinin hizmet verdiği illerde gereksiz cihaz temininin engellenmesi (şehir hastanelerine taşınılması planlanan sağlık tesislerinin de yer alan cihazlarında göz önünde bulundurulması), bütçe giderlerinin hesaplanarak gereksiz alımların önüne geçilerek atıl kapasite oluşumunun aza indirgenmesi ve kamuya yararlı olacak şekilde cihaz planlaması yapılabilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda ekte gönderilen 70 (yetmiş) kalem tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesi merkezi izne tabi tutulmuştur.     

 

 

Not:Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu ayrıca yayımlanacaktır.


 

Tıbbi Cihaz Talep Sistemi üzerinden alınan talepler doğrultusunda tarafımızca yapılan değerlendirmeler (cihaz maliyeti, fayda maliyet analizi, ihtiyacın gerekliliği, satın alma ve teslim sonrası süreçlerde yaşanan sıkıntılar vb.) neticesinde, ekte sunulan tıbbi cihaz listesinde ki bir kısım cihaz 2016 yılı merkezi alım kapsamına alınmış ve planlama çalışmaları devam etmektedir. Cihaza olan ihtiyaç gerekliliğinin tek bir elden, sistemli ve hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi, sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımının sağlanabilmesi, offset (yerli üretim) kapsamında alınması planlanan cihazlara teşvikin artırılması konusunda çalışmaların devam etmesi, açılması planlanan şehir hastanelerinin hizmet verdiği illerde gereksiz cihaz temininin engellenmesi (şehir hastanelerine taşınılması planlanan sağlık tesislerinin de yer alan cihazlarında göz önünde bulundurulması), bütçe giderlerinin hesaplanarak gereksiz alımların önüne geçilerek atıl kapasite oluşumunun aza indirgenmesi ve kamuya yararlı olacak şekilde cihaz planlaması yapılabilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda ekte gönderilen 70 (yetmiş) kalem tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesi merkezi izne tabi tutulmuştur.     

 

?  Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu ayrıca yayımlanacaktır.

 

 
 
  1. 2016 Yılı Merkezi Alım İzniAç İndir

     

     
 

  1. 2016 Yılı Merkezi Alım İzni İndir

© 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.