İdari İşler Birimi (Koordinasyon)

İDARİ İŞLER BİRİMİ

(TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE)

                                  

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

 • Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı çalışan tüm personelin izin, rapor, vb. iş ve işlemlerini yapmak ve bu bilgileri ÇKYS’ye girmek,
 • Geçici görevli personellerin izin ve rapor bilgilerini kadrosunun bulunduğu Kuruma bildirmek,
 • Ücretsiz izin, doğum izni ve süt izni kullanacak olan personelin başvuru dilekçelerini alarak İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığına iletmek ve takibini yapmak,
 • Saatlik izin formlarını kayıt altına alarak arşivlemek. Personelin aylık 8 saati doldurması halinde 1 (bir) günlük yıllık izninden düşmek,
 • Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Daire Başkanları ile tüm personelin il içi ve il dışı görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak,
 • Daire Başkanlıkları arasındaki personel görevlendirmesiyle ilgili yazışmaları yapmak,
 • Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı çalışan tüm personelin ayrılış ve başlayış işlemlerini yapmak ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığına iletmek,
 • Personelin intibak işlemleri, hizmet birleştirme işlemleri, askerlik tescil işlemleri, emeklilik işlemleri ve kimlik değişiklikleri (evlenme, boşanma) ile ilgili evrakları teslim alarak İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığına iletmek,
 • Personelin Kurumumuzda çalıştığına dair görev yeri belgesi düzenlemek,
 • Mal Bildirim ve ek mal bildirim ile ilgili başvuru evraklarını almak ve ilgili Kurum Başkan Yardımcılığına iletmek,
 • Personel özlük iz dosyası oluşturmak, dosyalamak ve arşivlemek,
 • İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığından işlemi tamamlanmış olarak gelen personele ait her türlü evrağı oluşturulan personelin özlük iz dosyasına arşivlemek,
 • Personelin özlük iş ve işlemleri ile ilğili Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı arasındaki gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Personel mesai giriş/çıkış ve imza föyü ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 • Mevcut ve göreve başlayan personelin, personel kimlik kartı çıkarılması, e-posta adresi oluşturulması, EBYS yetkilendirilmesi gibi benzeri konularda personelin taleplerini alarak ilgili Başkan Yardımcılığına iletmek ve takibini yapmak,
 • Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığının vereceği diğer işleri yapmak.