Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

  • Kurumumuzca yayımlanan 2015/3 sayılı Genel ekinde yer alan 10 (on) kalem tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımı için Genel Sekreterliklerce tarafımıza yapılan başvuruları değerlendirmek ve izin/onay iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde hizmet alımı yöntemi ile verilen hizmetlerin kayıt altına alınması, güncellenmesi ve takip edilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgilerin takibi ve sağlık tesislerinden gelen hizmet alımı taleplerinin merkezi alım planlama birimine bildirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
  • Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma iş ve işlemlerini yerine getirmek.