Merkezi Alım Planlama Birimi


                       

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

  • Merkezi alım planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemleri (talep toplama, tahsis, olur, onay vb.) yürütmek,
  • SHGM Tıbbi Cihaz Daimi İhtisas Komisyonu yazışma, iş ve işlemlerini yerine getirmek,
  • Müsteşarlık Makamında oluşturulan Bakanlık ve Bağlı kuruluşları Merkezi Alım Komisyonu izin, iş ve işlemlerini ifa etmek,
  • Sağlık tesislerine ait yeni/ilk/ek binaları için Merkezi Alıma konu olan tıbbicihazların planlaması ile birlikte, buna bağlı iş ve işlemlerini yapmak,
  • TKHK Merkezi Satınalma ve THSSGM Satınalma Daire Başkanlıkları ile ilgili yazışma, koordinasyon iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Merkezi alıma konu olan özellikli cihazların ilgili Daire Başkanlığı, SHGM, Genel Sekreterlik ile ilgili görüş, onay vb. yapılacak iş ve işlemlerini yerine getirmek,
  • Cihaz tahsis değişikliği iş ve işlemleri ile merkezi alıma konu olan ve özellikli cihazların bakım anlaşmalarının merkezîleştirilme (merkezde toplama) iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma,iş ve işlemlerini yerine getirmek.