Edirne İlinde Gerçekleştirilen Disiplin Amirleri Disiplin Mevzuatı Eğitimi

        4 İl Genel Sekreterinin, İdari, Mali ve Tıbbi Hizmetler Başkanlarının ve birliklere bağlı sağlık tesislerinin tüm yöneticileri ve disiplin amirlerinin (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale) 26 Mart 2015 tarihinde bir araya gelerek Edirne Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen Disiplin Mevzuatı ve Mezkur Mevzuat Çerçevesinde Tesis Edilen İş ve İşlemler” eğitimine Kurumumuzdan Disiplin İşlemleri Daire Başkanı Av. Erkan ÇAVUŞOĞLU, Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanı Umut DOĞAN ile Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığı İdari Davalar Takip Birim Sorumlusu Tülin AKAR katılım sağlamıştır. Eğitimin sonunda Av. Erkan ÇAVUŞOĞLU ve Umut DOĞAN tarafından katılımcılara Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca düzenlenen katılım belgeleri verilmiştir.