Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Yönelik Çalışmalar

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadın istihdamının arttırılması ve eşit ücret imkânının sağlanması amacıyla, Başbakanlık tarafından çıkarılan genelge 05.05.2010 tarihli 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, kadın istihdamı alanındaki mevcut problemlerin tespiti ile bu problemlerin giderilmesine yönelik çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyonu ve işbirliği sağlamak üzere oluşturulan “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu” tarafından yürütülmekte olan çalışmalara esas olmak üzere Kurumumuz ve bağlı sağlık tesislerimizden 2016 yılı faaliyetleri toplanarak çalışmamız tamamlanmıştır.