2017 Yılı Merkezi Alım Kapsamında Temini Planlanan Tıbbi Cihaz Listesi

2017 yılı Merkezi Alım kapsamında, temin edilecek tıbbi cihazlara ilişkin tahsisat listelerinde revizyon çalışmaları yapılmakta olup güncel listeler bilahare yayımlanacaktır.