Genel Sekreterlik ve Taşra EBYS Eğitici Eğitimi ve E-İmza Kullanımı Hizmet İçi Eğitim Programı

Kurumumuz Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerinde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yönelik iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Sekreterliklerin EBYS E-İmza Sorumluları ile Sağlık Tesislerinde EBYS iş ve işlemleri yönelik görev yapan personele Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın katılımlarıyla Antalya İlinde 03 - 07 Nisan 2017 tarihleri arasında “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitici Eğitimi ve E-İmza Kullanımı Hizmet İçi Eğitim Programı” konulu Hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitime Genel Sekreterliklerden 465 personel katılmış olup, eğitim 2 grup halinde yapılmıştır. 1. Grup eğitim 02 - 05 Nisan tarihlerinde, 2. Grup eğitim ise 05 - 08 Nisan 2017  tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitime ilişkin dokümanlar ve fotoğraflar aşağıda yer almakta olup, eğitimimize iştirak eden bütün katılımcılara teşekkür ederiz.

 

  1. İlgili Dosyalar