Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi

            

10-14 NİSAN 2017 KOCAELİ KHB EBELERİN DOĞUM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ

       Tüm sağlık tesislerimizde doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, sahada gebe eğitimlerinin standardize edilmesi, normal doğumun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

        Bu amaçla, ebelere yönelik hizmet içi eğitimlerin yapılması, hizmet niteliği bakımından önem arz etmektedir. TKHK Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinatörlüğü ve katılımlarıyla 12 ilde, 13 Kamu Hastaneleri Birliğince 406 doğum salonunda çalışan ebelerimizin eğitim almaları sağlanmış olup, Kocaeli KHB Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinden 24 katılımcı ile 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi için "mutlu gebeler mutlu ebeler" sloganı  ile “Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” 5 gün teorik 5 gün pratik uygulama şeklinde düzenlenmiş ve aktif şekilde başlamıştır.