Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 25 Nisan -26 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri 24 -31 Mart 2017'dir.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar http://www.tkhk.gov.tr/DB/5/8436_sertifikali-egitim-p duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başvuru yapabilirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu:      Hacer BAKIRDEMİR

                                        Tel:  0274 231 66 60/2062