Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimleri

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimleri” kapsamında; Ankara ilinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan hekimlere yönelik olarak altı (6) farklı dönem halinde;

15 Mart - 17 Mart 2017

22 Mart - 24 Mart 2017

12 Nisan - 14 Nisan 2017

19 Nisan -21 Nisan 2017

10 Mayıs -12 Mayıs 2017

24 Mayıs -26 Mayıs 2017

her eğitim grubunda 50 kişi olacak şekilde (5 kişi Ankara ilinden) eğitimler düzenlenmektedir.

 

Söz konusu eğitimin;

15 Mart - 17 Mart 2017

22 Mart - 24 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan ilk iki döneminde toplam 85 Uzman Hekimimiz eğitime katılmıştır.