Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimleri (İSFAB) Kurulması

Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde Mali Hizmetler Başkanlıkları Koordinesinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimleri (İSFAB) Kurulması Hakkındaki Yazımız Aşağıdadır.

  1. İSFAB Biriminde Görevlendirilecek Personel İsimlerini Bildirmeyen Sekreterlikler İndir

    İSFAB Biriminde Görevlendirilen Personel Listesi İndir

    Taşra Teşkilatı İç Kontrol, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporu Birimi (İSFAB) Kurulması Hakkında Genel Yazı İndir

    Doldurulacak Form İndir

    Makam Onayı İndir