2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi

Finansal Analiz Daire Başkanlığı, birlik ve bağlı sağlık tesislerinin hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini benzer özellikteki diğer sağlık tesisleri ile yıl sonunda karşılaştırmalı olarak analiz ederek birlikler ve bağlı sağlık tesislerinin finansal olarak izlenerek finansal risk alanlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

Finansal Analiz Daire Başkanlığınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı sağlık tesislerinin erken uyarı veya risk analizi şeklinde yorumlanabilecek verilerine dikkat çekerek; hesaplanan risklerin önüne geçmek veya azaltmak amacıyla "2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi"  yapılmıştır. 

Söz konusu çalışma Kurumumuza bağlı tüm Genel Sekreterliklerimize gönderilmiştir.