Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 06 Mart-16 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri 13-17 Şubat 2017'dir.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar http://www.tkhk.gov.tr/5187_sertifikali-egitim-p duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” kullanarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yapabilirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu:       Ertuğrul DATLI 

                                                     Tel: 0462212 19 54 /23448

                                            Mail: veah.bsh@saglik.gov.tr