Ankara Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar Çalıştayı

 

Ankara İli özelinde; 1, 2 ve 3 üncü Bölge Genel Sekreterliklerimizin katkılarıyla, 26.01.2017 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda ilgili 130 personelin katılımıyla çalıştay gerçekleşmiştir. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı, Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeliler, Iraklılar ve diğer yabancı uyruklu hastaların kayıt, muhasebeleştirme (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) ve tedavi süreçlerine ilişkin sunumlar yapılmış, yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.

                                                                                               

                                                                                               TKHK / Sağlık Turizmi Koordinasyon Birimi