Yönetmelikler

Yönetmeliklere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

 

 1. Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik İndir

  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İndir

  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği İndir

  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İndir

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği İndir

  Hasta Hakları Yönetmeliği İndir

  Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik İndir

  Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir

  Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği İndir

  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik İndir

  Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği İndir

  Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği İndir

  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir

  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir

  Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik İndir

  Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik İndir

  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İndir

  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D. S. Hk. 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yön İndir

  Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği İndir

  Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği İndir