Yönergeler

Yönergelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

 

 1. ADSM Birim Performans Yönergesi İndir

  Birlik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge İndir

  Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi İle Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge İndir

  Girişimsel İşlemler Yönergesi İndir

  Hasta Hakları Uygulama Yönergesi İndir

  İç Denetim Birim Yönergesi İndir

  İkinci Basamak Birim Performans Yönergesi İndir

  İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İndir

  Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi İndir

  Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge İndir

  Kamu İhale Tebliği İndir

  Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi İndir

  Ön Mali Kontrol Yönergesi İndir

  Sağlık Bakanlığı 4-B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge İndir

  Sağlık Bakanlığına Bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi İndir

  Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge İndir

  Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge İndir

  Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı Yönergesi İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge İndir

  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi İndir

  Tıbbı Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi İndir

  Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge İndir

  13.06.2014 tarih ve 4061 sayılı TKHK Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönerge İndir

  14.05.2015 tarih ve 7732 sayılı TKHK Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönerge İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge İndir

  Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenleme Yönergesi İndir

  Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyisi Hakkında Yönerge İndir