Genelgeler

Genelgelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

 1. 2014-10 (2015-2016-2017 Yılları) Döner Sermaye Bütçe Çağrısı Genelgesi İndir

  2014-09 Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Genelgesi İndir

  2015-17 Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Genelgesi İndir

  2014-20 Geçici Göerevlendirme Genelgesi İndir

  2014-08 Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği Genelgesi İndir

  2014-07 Promosyon Ödemesi Genelgesi İndir

  2014-05 Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge İndir

  2014-02 Yürütmenin Durdurulması Kararı Genelgesi İndir

  2014-04 Tıbbi Laboratuvarlarda Numune Saklama Süreleri Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler Genelgesi İndir

  2014-01 Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili Genelgesi İndir

  2013-23 (2013-14) Sayılı Genelge İptali Genelgesi İndir

  2013-12 (2014-2015-2016) Döner Sermaye Bütçe Çağrısı Genelgesi İndir

  2013-11 Sağlık Turizmi Genelgesi İndir

  2013-09 Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları Genelgesi- İndir

  2013-08 Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Genelgesi İndir

  2013-08 (2012-24) Genelge Değişikliği Genelgesi İndir

  2013-07 Tıbbi Hizmet ve Tıbbı Cihaz Hizmet Alımlarında İzin Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi Genelgesi İndir

  2013-06 Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi İndir

  2013-05 (4734) Sayılı Kanunun 22. Maddesinin (f) Bendi Genelgesi İndir

  2013-04 İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Genelgesi İndir

  2013-03 (209) Sayılı Kanun Değişikliği Genelgesi İndir

  2013-02 Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği Genelgesi İndir

  2013-01 Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Müştereken Yürütülmesi Genelgesi İndir

  2012-49 Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Genelgesi İndir

  2012-45 Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi İndir

  2012-43 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi- İndir

  2012-36 Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri Genelgesi İndir

  2012-23 Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi İndir

  2012-11 Mal Alımlarında İşin Miktarının ve Süresinin Belirlenmesi Genelgesi İndir

  2012-03 Satın Alma İşlemleri Genelgesi İndir

  2012-02 Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Genelgesi İndir

  2012-01 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi İndir

  2011-62 Hasta ve Yakınlarından Taahhütname ve Senet Alınmaması Genelgesi İndir

  2011-56 Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti Genelgesi İndir

  2011-53 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar Genelgesi İndir

  2011-27 Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlar Genelgesi İndir

  2011-26 Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması Genelgesi İndir

  2011-22 Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Öngörülecek Ücretler Genelgesi İndir

  2011-20 Hasta Taşıma Hizmeti Alımı Genelgesi İndir

  2011-13 Radyolojik Film Atık Banyo Solusyonlari ye Atık Röntgen Filmleri Hakkında Genelge İndir

  2011-06 Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması Genelgesi İndir

  2011-01 Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Genelgesi İndir

  2010-82 Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımları Genelgesi İndir

  2010-75 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Genelgesi İndir

  2010-69 Piyasadan Alınan Mal ve Hizmetlere İlişkin Ödemeler Genelgesi İndir

  2010-61 Sağlık Bilgi Sistemleri Genelgesi İndir

  2010-58 Araştırma Geliştirme Hizmeti Alımları Genelgesi İndir

  2010-56 Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Alımları Genelgesi İndir

  2010-49 Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi İndir

  2010-43 Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler - 3 Genelgesi İndir

  2010-29 Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Hakları Genelgesi- İndir

  2010-25 Kamu Kurum ve Kuruluşlar İçin IPv6'ya Geçiş Planı Genelgesi İndir

  2010-14 Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Aldıkları Mal ve Hizmetlerde Ödemeler Genelgesi İndir

  2010-11 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi İndir

  2009-83 Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi İndir

  2009-72 Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi İndir

  2009-71 Çerçeve Anlasma İhaleleri ve Münferit Sözleşmeler Genelgesi İndir

  2009-64 Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler - 2 Genelgesi İndir

  2009-45 İl Stok Havuzu ve İhtiyaçların Karşılanması Genelgesi İndir

  2009-32 Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler Genelgesi İndir

  2009-21 Hasta Hakları Uygulaması Genelgesi İndir

  2009-10 Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Mal ve Hizmet Vermeleri Genelgesi İndir

  2009-04 Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışılabilirlik Esasları Genelgesi İndir

  2008-42 Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Genelgesi İndir

  2008-16 Elektronik Belge Standartları Genelgesi İndir

  2008-16 Eğitim Gideri Genelgesi İndir

  2005-11 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi Genelgesi İndir

  2005-02 Hasta Hakları Genelgesi İndir

  2005-07 Standart Dosya Planı Genelgesi İndir

  2003 Sözleşmeli Personeli Alımı Hakkında Genelge İndir

  2002-63 Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Hakkında Genelge İndir

  2002-61 Bakaya Tabiplerin Sevk İşlemleri Genelgesi İndir

  2002-02 Atama ve Nakil Yönetmeliği Hakkında Genelge İndir