Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar

Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, sahada gebe eğitimlerinin standardize edilmesi, normal doğumun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ebelere yönelik hizmet içi eğitimlerin yapılması, hizmet niteliği bakımından önem arz etmekte olup, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi için ebelere yönelik hizmetiçi eğitim planlaması yapılmıştır.

Bu kapsamda, Mersin ve Yozgat ilinde düzenlenmiş olan “Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar” konulu eğitimin şu an eşzamanlı olarak 11 ilimizde (Ankara, Adıyaman, Hatay, Ağrı, Manisa,  İzmir, Erzurum, Sivas, Adana, Balıkesir ve Trabzon) 26 Aralık 2016- 13 Ocak 2017 tarihlerinde başlamıştır.