Kurumumuz Personeline Yönelik "Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi" Gerçekleştirilmiştir

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/14 Nolu Başbakanlık Genelgesinin 7’ inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet içi eğitimlerde kadın erkek fırsat eşitliği konusuna yer verilecektir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda; Kurumumuz  Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, 13.12.2016 ve 14.12.2016 tarihinde saat 10:00 da (2 grup halinde), “Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” konusunda hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 

Anılan eğitim programına; Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğünde görevli psikolog Dr.Funda AKÇİL eğitimci olarak katkı sağlamış olup 370 Kurum personelimiz eğitime katılmışlardır.