Hitit Üniversitesi Çorum E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 16 Ocak-24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri 19-30 Aralık 2016'dır.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar http://www.tkhk.gov.tr/5187_sertifikali-egitim-p duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” kullanarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yapabilirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu:      Nurcan ASABİ

                                        Tel:  0364 223 03 00/2040/2019 

                                        Mail: esin.eser@saglik.gov.tr