Hemşire Çağrı Sistemi Hakkında

       Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin oluşturulması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemleri kullanılmaktadır. Sağlık tesislerimizde bu amaçla hemşire çağrı sistemi kullanılması tıbbi bakım sürecinde hastaların gerektiğinde sağlık personeline kolay ulaşabilmesini sağlamakta olup, hasta bakım hizmetlerinde daha iyi sağlık hizmeti sunulmasını desteklemekte, verimliliği, kaliteyi ve memnuniyeti artırmakta önem arz etmektedir.

         Bu kapsamda; hemşire çağrı sisteminin sağlık bakım ve tedavi hizmeti verilen tüm alanlarda mutlak oluşturulması, takip ve kontrollerinin düzenli yapılmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu;

          Önemle duyurulur.

         

  1. İlgili Dosyalar