Birliklerde İş Mevzuatı Eğitimi 28 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Antalya İlinde yapılmıştır.

  

          Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinin ve sözleşme yönetimlerinin doğru anlaşılması ve uygulanabilmesi, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, mümkün olduğu kadar şikâyetlerin en aza indirgenmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının en önemli unsurlarından biri de bilindiği üzere uygulayıcılara sürekli eğitim verilmesi olduğundan hareketle;

         Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kurumumuz İşbirliği ile Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan personellere yönelik “Birliklerde İş Mevzuatı Uygulamaları” konulu eğitim 28 Kasım - 01 Aralık 2016 tarihleri arasında, Antalya ilinde yapılmıştır.