2017-2021 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı

01.12.2016 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Ankara Gimat otelde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017-2021 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut durumun ve paydaşların kurum algısının tespiti, kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi ile iyileştirilmesi istenen ürün/hizmet/görev/birimlerin tespiti vb. konularda dış paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla yaklaşık 120 kişinin katılımı ile "2017-2021 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya Kurum Başkanımız Prof.Dr. Alper CİHAN, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Selim BENER, Kurumumuz merkez teşkilatı ve stratejik plan toplantılarında dış paydaş olarak belirlenen 120 katılımcı katılmıştır.