Soru Önergeleri Değerlendirme Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün koordinasyonu ile Kurumumuza gönderilen soru önergeleri, Soru Önergeleri Birimimiz tarafından ilgili yerlere yazılarak gelen cevaplar Sayın Bakanımız adına koordine edilmekte ve TBMM Başkanlığına gönderilerek süreçler sonlandırılmaktadır.