2017-2021 Stratejik Plan Çaliştayı

Kurumumuz 2017-2021 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Kurumumuzun GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler) analizi, PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyal. Teknolojik. Yasal ve Çevresel) analizi, misyon, vizyon, temel ilke ve değerler ile stratejik performans göstergelerini belirleme, bunun yanı sıra stratejik amaç ve hedeflerini değerlendirme amacıyla 14-19 Kasım 2016 tarihinde Antalya İlinde çalıştay yapılmıştır.

Çalıştaya Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanları, stratejik plan çalışma ekibi, Genel Sekreterliklerimizin Mali Hizmetler Başkanları ile Tıbbi Hizmetler Başkanlığında görevli uzman personel katılmıştır.