Devredilen Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları Çalıştayı 19-20 Ekim 2016

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 19-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde “Askeri Sağlık Tesislerinden Devredilen Personelin Mali Hakları ile İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya Daire Başkanlığımız, Ek Ödeme Daire Başkanlığı, Kurum Yönetim Hizmetleri ve Özlük İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Sosyal Politikalar Üyemiz Adem Keskin , Kurumumuz 1. Hukuk Müşaviri Erol Demirci ve Hukuk Müşavirleri, SGK Şube Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Karatürk, Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği Uzmanı Saadettin Ünlü  ve Devredilen Askeri Sağlık Tesislerinin maaş mutemetleri katılım sağlanmıştır.