Karaciğer Transplantasyonu Maliyet Analizi Çalışması Değerlendirme Toplantısı

Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olan "Karaciğer Transplantasyonu Maliyet Analizi Çalışması" için 22 Eylül 2016 tarihinde Başkanlığımızda Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman doktorları ve Maliyet Analizi Birim çalışanlarının katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.