Kurumumuz 2017-2021 Stratejik Plan Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı

Kurumumuz 2017-2021 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 08.09.2016 Perşembe günü saat 14:00'de  Farabi toplantı salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır.  Toplantı Daire Başkanlıklarımızdan 38 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Özellikle bir önceki toplantılarda çalışılmasına karar verilen durum analizi aşamasının ilk 5 konu başlığı (kurumsal tarihçe, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi) hakkında değerlendirmeler yapılarak, bir sonraki süreçte neler yapılacağı planlanmıştır.

23.09.2016 tarihi itibariyle Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda hangi paydaşlar ile toplantı yapılacağı ve anket uygulanacak paydaşlar belirlenmiştir. Kuruluş İçi Analizi, Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analiz, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Analizi ile Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi konu başlıklarına değinilmiştir.

29.09.2016 ve 06.10.2016 tarihinde Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Analizi ile Kurumumuz Misyon ve Vizyonları değerlendirilmiştir.

13.10.2016 tarihinde Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Kurumumuz Misyon ve Vizyonlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

03.11.2016 tarihinde Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Kurumumuz Stratejik Planda yer alacak amaç ve hedeflerin belirlenmesine yönelik değerlendirme yapılmıştır.

09.12.2016 tarihinde Kurumumuz Farabi Toplantı Salonunda stratejik plan hazırlama çalışmaları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda hedef kartlarının doldurulmasına yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

15.12.2016 tarihinde Kurumumuz Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda Stratejik Plan Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurum Başkanımız, Kurum Başkan Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız, KUT ekibi ve stratejik plan ekibi katılmıştır.