Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları

Devralınan Askeri Hastane Personeli ile ilgili olarak aylık ve mali hakları sabitlenecek personel için KBS sisteminde fark tazminatı butonu oluşturulması, uzman jandarmaların ek gösterge hesaplamaları için say2000i sisteminde düzenleme yapılması, uçuş tazminatı ve vb fiili çalışmaya bağlı ödemeler için say2000i sistemine veri girişi yapılması ve yan ödeme puanlarının güncel olarak KBS sisteminde yer alması  gibi bilgi sistemlerinde düzenleme yapılması için Maliye Bakanlığına resmi talep gönderilmiştir.

Sağlık hizmetleri tazminatına yönelik çalışmalar Bakanlıklar arasında koordineli olarak yürütülmektedir.

Ek Ödeme ve Performansla İlgili Görüşler Ek Ödeme Daire Başkanlığı Tarafından Oluşturulmaktadır. TIKLAYINIZ

Özlük İşlemleri İle İlgili Görüşler Kurum Yönetim Hizmetleri ve Özlük İşlemleri Daire Başkanlığı Tarafından Oluşturulmaktadır. TIKLAYINIZ

Konu ile ilgili aşağıda iletişim bilgileri verilen personel ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim    

Ahmet GEDİK     705 17 82

Merve ŞENOL     705 17 85      

 1. Muvazzaf ve Emekli Hak Sahibi Personelin Üyelik Aidatı Hakkında Genel Yazı 02.01.2017 İndir

  Devredilen Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları Hakkında Genel Yazı 07.12.2016 İndir

  6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (24.11.2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Kanun) 07.12.2016 İndir

  Sağlık Hizmeti Tazminatı Usul ve Esasları 24.11.2016 İndir

  24.11.2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete 24.11.2016 İndir

  Devredilen Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları Hakkında Genel Yazı 15.11.2016 İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 676 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 675 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Maliye Bakanlığı Devredilen Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları Sunumu 20.10.2016 İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Kapsamında Kanun Hükmünde Kararname KHK 670 (17.08.2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/669 (31.07.2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge 03.03.2016 İndir

  4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanun (21.06.2001 Tarihli ve 24439 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4505 Sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (26.04.2000 Tarihli ve 24031 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (30.6.1989 Tarihli ve Mükerrer 20211 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ( 12.03.1983 Tarihli ve 17985 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2629 Sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Tazminatı Kanunu (28.02.1982 Tarihli ve 17619 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ( 13.10.1983 Tarihli ve 18193 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu (13.07.1982 Tarihli ve 17753 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ( 29.06.1978 Tarihli ve 16331 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ( 10.08.1967 Tarihli ve 12670 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (23.07.1965 Tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun (9/1/1961 Tarihli ve 10702 Sayılı Resmi Gazete) İndir