Klinik Karar Verme Rehberi yayınlanmıştır.

Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinin acil servislerinde 2013 yılından itibaren Kurumumuz tarafından hazırlanan Klinik Karar Verme Rehberi kullanılmaktadır. Klinik Karar Verme Rehberinde yer alan tanı ve tedavi algoritmaları, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik kalitenin iyileştirilmesi çerçevesinde 2015 yılında revize edilmiştir. Hazırlanan rehber  Sayın Bakanımızın isteği üzerine İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Aile Sağlığı Merkezlerine de gönderilmiştir. Rehberin son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Klinik Karar Verme Rehberi