Performans Programları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlıkve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kurumumuz Performans Programları yıllar itibari ile aşağıda yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri verilen personel ile iletişime geçebilirsiniz.

2017 Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

2016 Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

2015  Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

İletişim     Ali Yasin BAYRAKTAR   705 17 78 

  1. İlgili Dosyalar