Ana Sayfa
 
T.C. SAĞLIK BAKANI
KURUM BAŞKANI
     
Haberler - Duyurular
    
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Duyurular
Yarım Doz İlaçların Yönetimi Hk.  -Yeni-
4/B Sözleşmeli Personelin 2014 Yılı Temmuz Dönemi Eş Durumu Kurası  -Yeni-
(18.07.2014) ”Sporcu Sağlık Merkezi Projesi“  -Yeni-
15.07.2014 tarih ve 5518 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Eki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge  -Yeni-
15.07.2014 tarih ve 5529 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge  -Yeni-
15.07.2014 tarih ve 5529 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge  -Yeni-
Mal Alımı İhalelerinde Teslimat Süreci Konulu Genel Yazı  
(17.07.2014) Muhasebe Yetkilisi Değiştirilmesi  
Klinik Destek Hizmet Alımı Personel Dağılımı  
2014 Yılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel   
Performans Takip Formu Hk. 15.07.2014  
3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi  
Atuder ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortak katkıları ile 28-30 Ağustos 2014 tarihlerinde Trabzon'da 15. Acil Tıp Sempozyumu düzenlenecektir.  
Klinik Destek Hizet Alımı İle İlgili Duyuru  
Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin 08.07.2014 Tarih ve 5221 Sayılı Genel Yazı  
Klinik Kodlamacıların Dikkatine 10.07.2014  
Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan 3. Basamak Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine 10.07.2014  
Doğrudan Temin Alımlarında Damga Vergisi Konulu Genel Yazı  
SUT Kodlu Tıbbi Malzemeler-2 10.07.2014  
Kriyo Yöntemi İle Ağrı Tedavisi Hakkında 10.07.2014  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu - 0 312 705 10 00
facebook twitter LinkedIn